Pwodui ak Sèvis nou yo

Ki sèvis lakou a bay?

Sèvis Mistik

– Konsiltasyon a distans.

– Travay a distans nan maladie => tretman a distans e sou plas, San pran tan.

– Sekirite lakay ou oswa nan lakouw.

– Bezwen: pou jwenn papye travay, pou jwenn travay, retou afeksyon pèsekisyon, elatriye.

– Travay sa yo fèt sou plas épi a distans, sa nou pa ka fè a ak senserite nap diw nou pa ka fè l.

Ankadreman Jèn

– Jèn ki gen resposablite.

– Moun nan difikilte ak sa ki vle gen konnen an nan men yo.

Rasin San Bout

– Koral ki se RASIN SAN BOUT.

– Ou gen dans wap fè, pa ezite ekri ou rele nou pou planifye.

Ki pwodwi nou Vann?

  • Lwil masketi.
  • Siwo Myèl biolojik.
  • Ak lòt.