Aktivite nou yo

Gwo seremoni mistik fèt nan sware pou te Onore gwo lwa yo,kote yo te bay 3 boul bölèt ,2 ladan yo te fè premye lo.

  • Vandredi 13 se jou ak chif mistik Lakou a, nan sans sa a Lakou a te mennen tyovi yo al fè mistik nan anbouchi Towo a midi pile.
  • Nan aswè yo te Onore Minis zaka

Premyè reyinyon koral :RASI SAN BOUT

Nou batize je Tan ou Koral Rasin Sa bout de Badagi#13.

Kafe gede ak Aktivite gede.

Kafe gede kote Nou te resevwa 123 Moun fizik.

Lakou a te resevwa Enèji sa yo: 

  • 03 desanm Mèt Kafou,Legba Atibon,Grabwa. 
  • 04 desanm, reouvèti biwo ki te kraze anba tranblann tè 14 dawou 2021 an. Épi remèt basent Dann Ginen an bay papa simbi kote anpil lwa dlo te manifeste.Epi rezon kök chante.
  • 05 desanm  gwo aktivite mistik pou libere Smith Rueda Desir bandi Jules Gaspard AK akolit li yo te kidnappé depi 6 mwa.

Aktivite Milokan pou Lwa yo 

Ben Makaya pou tout petit Lakou a.you seremoni ki te gen anpil Enèji.

Se te soup endepandans kote Nou tap Onore grann.anviwon 200 Moun fizik te patisipe épi rès soup te rete jis pou demen maten.

Yon kabrit te touye pou satisfè pitit lakou a ki te soti lwen.

Telechaje Rezime Aktivite yo an PDF